22 czerwca 2015 zmieniamy grafik zajęć fitness. Wakacyjny grafik jest już dostępny na stronie internetowej i w recepcji klubu.